Tuesday, October 6, 2009

Taklimat kepada Ibu Bapa di PAPN FELDA Besaut, Perak

Satu taklimat kepada ibu-bapa tentang Program PERMATA telah dilaksanakan di FELDA Besaut, Perak pada 6 Oktober 2009. Taklimat telah diberikan oleh Puan Azmaini bt. Isa selaku Ketua Penolong Setiausaha Bahagian PERMATA dan telah dihadiri oleh lebih kurang 100 orang. Pengurus Projek ialah Puan Yuziana bt. Yusuff yang juga telah menguruskan taklimat ini. PAPN FELDA Besaut dijangka akan dibuka pada awal November2009. Pihak Bahagian PERMATA ingin merakamkan ucapan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada pihak FELDA Besaut atas kerjasama dan pertolongan yang diberi semasa taklimat ini dijalankan.

0 comments:

Post a Comment