Saturday, January 9, 2010

Mesyuarat Pemurnian Kurikulum PERMATA 2010

Satu mesyuarat yang melibatkan penyertaan Jurulatih dan Pensyarah PERMATA serta pegawai-pegawai dari Institut Perguruan (IPG) telah diadakan pada 8-9 Januari 2010 di Hotel Residen, UNITEN Bangi. Mesyuarat tersebut bertujuan untuk memurnikan dan memperbaiki kurikulum PERMATA sedia ada bagi menyediakan satu kurikulum yang lebih komprehensif dan holistik. 


 

0 comments:

Post a Comment