Friday, February 5, 2010

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA DASAR PROGRAM PERMATA BIL 1/2010

BAHAGIAN PERMATA, JABATAN PERDANA MENTERI

SIARAN MEDIA

MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA DASAR PROGRAM PERMATA BIL 1/2010
5 FEBRUARI  2010

JAM 3.00 PETANG

KEDIAMAN Y.A.B PERDANA MENTERI, TAMAN DUTA, LANGGAK DUTA

KUALA LUMPUR, 5 Februari 2010 - Program PERMATA Negara telah pun berjaya diperluaskan ke hampir 427 buah taska di seluruh negara di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 1 (PRE 1) dan telah dapat memberi faedah kepada hampir 16,000 anak PERMATA terdiri daripada kanak-kanak luar bandar dan berpendapatan rendah yang berumur di bawah 4 tahun.

Untuk tahun 2010, bagi memperkasa Program PERMATA Negara sebanyak 3 buah Pusat Anak PERMATA Negara (PAPN) akan ditubuhkan di 3 kawasan Parlimen di setiap negeri kecuali di negeri Terengganu dan Sarawak. Pemerkasaan Program PERMATA juga akan melibatkan perluasan di 88 Taska KEMAS, 35 Taska JPNIN dan 58 Taska Tempat Kerja  juga Taska Komuniti.

Di samping itu, Program PERMATA juga akan meneruskan pelaksanaan program PERMATA Pintar, PERMATA Seni dan memperkenalkan program PERMATA Insan. Program-program ini telah dirancang secara komprehensif bagi mengenal pasti potensi kanak-kanak dari awal untuk dikembangkan secara optimum dalam bidang-bidang berkaitan. Dalam pada itu juga, Program PERKASA Remaja akan diperkenalkan untuk para remaja bagi membangunkan remaja positif dan menangani masalah sosial. Ini pada jangka panjang diharap akan dapat melahirkan  dan membina modal insan yang berguna kepada bangsa, agama dan negara
##

0 comments:

Post a Comment