Friday, January 15, 2010

Kursus Pengenalan PERMATA untuk Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)


 


 
Satu Kursus Pengenalan PERMATA untuk Jemaah Nazir Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah diadakan di Hotel Residen, UNITEN, Bangi pada 11-15 Januari. Kursus ini dianjurkan oleh Bahagian PERMATA untuk memperkenalkan PERMATA kepada Jemaah Nazir KPM memandangkan PERMATA akan diambil alih oleh KPM pada tahun 2011.

Para peserta adalah terdiri dari pegawai-pegawai dari KPM dan juga Institut Perguruan (IPG). Antara penceramah yang terbabit ialah Y.Bhg Dr. Sali Zaliha Mustapha, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Kanak-kanak Kebangsaan (NCDRC).

Saturday, January 9, 2010

Mesyuarat Pemurnian Kurikulum PERMATA 2010

Satu mesyuarat yang melibatkan penyertaan Jurulatih dan Pensyarah PERMATA serta pegawai-pegawai dari Institut Perguruan (IPG) telah diadakan pada 8-9 Januari 2010 di Hotel Residen, UNITEN Bangi. Mesyuarat tersebut bertujuan untuk memurnikan dan memperbaiki kurikulum PERMATA sedia ada bagi menyediakan satu kurikulum yang lebih komprehensif dan holistik.